Apie mus

UAB Vakarų “Imega” įkurta 1997 m. Pagrindinė bendrovės veikla – metrologinė matavimo prietaisų patikra.

 • UAB VAKARŲ „Imega“ kontrolės įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 standarto reikalavimus ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti matavimo prietaisus ir atlikti neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimą.
 • UAB VAKARŲ „Imega“ kontrolės įstaigoje dirba kompetentingi specialistai, atliekantys matavimo priemonių patikrą, galintys padėti klientui savo įmonėje organizuoti matavimo prietaisų patikrą, pasirinkti reikalingas matavimo priemones, suvokti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, taikomų metrologijos srityje, subtilybes.
 • Jeigu jūsų darbo priemonės priklauso teisinei metrologijai mes siūlome savo kokybiškas ir laiku atliekamas paslaugas. UAB Vakarų „Imega“ kontrolės įstaiga su Jumis sudarydama matavimo prietaisų aptarnavimo sutartis pasirūpins, kad jų metrologinė patikra, taupant jūsų laiką, būtų atliekama laiku ir tinkamai.

PAREIŠKIMAS DĖL KOKYBĖS POLITIKOS (2023-01-04)

UAB Vakarų “Imega” kokybės politika grindžiama geru užsakovo poreikių žinojimu ir jų vykdymu, aukšta užsakovui teikiamų paslaugų kokybe ir vadybos sistemos atitiktimi standartų LST EN ISO/IEC 17020:2012 ir LST EN ISO/IEC 17065:2012, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/31/ES „dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai“ bei notifikuotoms įstaigoms taikomo dokumento EA-2/17  keliamiems reikalavimams.

Pagrindiniai ir svarbiausieji Įstaigos uždaviniai atitinkantys kokybės politiką, tai:

 1. įgyvendinti užsakovo poreikius;
 2. laiku ir kokybiškai atlikti darbus;
 3. užtikrinti informacijos konfidencialumą;
 4. nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją;
 5. teikti paslaugas, griežtai laikantis matavimo priemonių techninių reglamentų ir (arba) standartų, metodų reikalavimų;
 6. atitikti standartų LST EN ISO/IEC 17020:2012 ir LST EN ISO/IEC 17065:2012 reikalavimus ir nuolat gerinti kontrolės ir sertifikavimo įstaigų veiklą;
 7. būti nešališkiems, nepriklausomiems ir netaikyti diskriminuojančių veiksmų.
Direktorė Milda Maciejauskaitė 2023-01-04

Akreditavimo pažymėjimai:

Aukščiausios vadovybės įsipareigojimas

Siekiant užtikrinti kontrolės įstaigos nešališkumą, įsipareigoju:
  1. Užtikrinti UAB Vakarų „Imega“ kontrolės įstaigos veikloje nešališkumą. Atsiradus nešališkumo grėsmėms jas panaikinti arba sumažinti;
  2. Nedaryti įtakos kontrolės įstaigos darbuotojams dėl jų darbo rezultatų. Visi kontrolės veikloje priimami metrologų sprendimai yra nešališki;
  3. Užtikrinti sąžiningą metrologų darbą. Kontrolės įstaiga ar jos darbuotojai nedalyvauja tiesiogiai projektuojant, gaminant, tiekiant, diegiant, naudojant ir prižiūrint tikrinimus objektus. Taip pat nevykdo jokios veiklos, kuri darytų įtaką  sprendimų nepriklausomumui.
Direktorė Milda Maciejauskaitė
2022-01-03

Skambinti