Apie mus

UAB Vakarų “Imega” įkurta 1997 m. Pagrindinė bendrovės veikla – metrologinė matavimo prietaisų patikra.

 • UAB VAKARŲ „Imega“ kontrolės įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 standarto reikalavimus ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti matavimo prietaisus ir atlikti neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimą.
 • UAB VAKARŲ „Imega“ kontrolės įstaigoje dirba kompetentingi specialistai, atliekantys matavimo priemonių patikrą, galintys padėti klientui savo įmonėje organizuoti matavimo prietaisų patikrą, pasirinkti reikalingas matavimo priemones, suvokti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, taikomų metrologijos srityje, subtilybes.
 • Jeigu jūsų darbo priemonės priklauso teisinei metrologijai mes siūlome savo kokybiškas ir laiku atliekamas paslaugas. UAB Vakarų „Imega“ kontrolės įstaiga su Jumis sudarydama matavimo prietaisų aptarnavimo sutartis pasirūpins, kad jų metrologinė patikra, taupant jūsų laiką, būtų atliekama laiku ir tinkamai.

Bendrovėje vykdoma politika:

 1. Tenkinti užsakovo poreikius;
 2. Kelti kontrolės įstaigos darbuotojų kvalifikaciją;
 3. Teikti tik kokybiškas paslaugas, griežtai laikantis metodų reikalavimų;
 4. Palaikyti kokybės sistemą tinkamame lygyje, kuri užtikrintų pasitikėjimą kontrolės įmonės atliekamų darbų kokybe;
 5. Atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus ir nuolat gerinti kontrolės įmonės veiklą.

Apie mus

UAB Vakarų „Imega“ buvo įkurta 1997 m., pagrindinė bendrovės veikla – metrologinė matavimo prietaisų patikra.

 • UAB VAKARŲ „Imega“ kontrolės įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 standarto reikalavimus ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti matavimo prietaisus ir atlikti neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimą.
 • UAB VAKARŲ „Imega“ kontrolės įstaigoje dirba kompetentingi specialistai, atliekantys matavimo priemonių patikrą, galintys padėti klientui savo įmonėje organizuoti matavimo prietaisų patikrą, pasirinkti reikalingas matavimo priemones, suvokti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, taikomų metrologijos srityje, subtilybes.
 • Jeigu jūsų darbo priemonės priklauso teisinei metrologijai mes siūlome savo kokybiškas ir laiku atliekamas paslaugas. UAB Vakarų „Imega“ kontrolės įstaiga su jumis sudarydama matavimo prietaisų aptarnavimo sutartis pasirūpins, kad jų metrologinė patikra, taupant jūsų laiką, būtų atliekama laiku ir tinkamai.

Bendrovėje vykdoma politika:

 1. Tenkinti užsakovo poreikius;
 2. Kelti kontrolės įstaigos darbuotojų kvalifikaciją;
 3. Teikti tik kokybiškas paslaugas, griežtai laikantis metodų reikalavimų;
 4. Palaikyti kokybės sistemą tinkamame lygyje, kuri užtikrintų pasitikėjimą kontrolės įmonės atliekamų darbų kokybe;
 5. Atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus ir nuolat gerinti kontrolės įmonės veiklą.

Akreditavimo pažymėjimas:

Aukščiausios vadovybės įsipareigojimas

Aš, Milda Maciejauskaitė, UAB Vakarų „Imega“ direktorė, įsipareigoju:
 1. užtikrinti UAB Vakarų „Imega“ kontrolės įstaigos veikloje nešališkumą. Atsiradus grėsmėms nešališkumui jas panaikinti arba sumažinti;
 2. nedaryti įtakos kontrolės įstaigos darbuotojams dėl jų darbo rezultatų. Visi kontrolės veikloje priimami metrologų sprendimai yra nešališki;
 3. užtikrinti sąžiningą metrologų darbą. Kontrolės įstaiga ar jos darbuotojai nedalyvauja tiesiogiai projektuojant, gaminant, tiekiant, diegiant, naudojant ir prižiūrint tikrinimo projektus ar panašius konkuruojančius projektus. Taip pat nevykdo jokios veiklos, kuri galėtų pažeisti patikrinimo sprendimo nepriklausomumą.
Direktorė Milda Maciejauskaitė
2021-05-07

Skambinti