Pirminė (EB) svarstyklių patikra

UAB VAKARŲ „Imega“ kontrolės įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 standarto reikalavimus ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimą.

Atitikties įvertinimui naudojama procedūra Nr. AĮP Nr. 012-02 taikoma neautomatinių svarstyklių EB patikrai (patikrinimui) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/31/ES „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai“ perimto Lietuvos Respublikos Ūkio ministro  2015-11-19 įsakymu Nr. 4-730 „Dėl neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patirtinimo“ reikalavimus ir sudaryta vadovaujantis standartu LST EN 45501:2015 „Metrologiniai neautomatinių svarstyklių aspektai“.

Procedūra Nr. AĮP Nr. 012-02 nusako Kontrolės įstaigos darbuotojų veiksmus, atliekant pagamintų svarstyklių tyrimą ir atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo tikrinimą, siekiant nustatyti jų atitiktį tipui, aprašytam EB tipo tyrimo sertifikate ir atitinkamiems „Neautomatinių svarstyklių reglamento“ reikalavimams.

Skambinti